Archive for October, 2019

Home2019 October

October 3, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na októbrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6.10.2019. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bude o. Matúš Marcin – exorcista pôsobiaci na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove.

October 3, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

V tomto mariánskom mesiaci október, Vás srdečne pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 5.10.2019. Príďte si uctiť Nepoškvrnené Srdce Panny Márie modlitbou Večeradla o 9.30 hod. a sv. liturgiou o 10.30 hod.

0
0
image
http://horazvir.malcobcan.sk/wp-content/themes/hazel/
http://horazvir.malcobcan.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/nfsmnt/hosting2_2/1/5/151c1bb3-01bd-4e3e-936f-12e1d0ad2def/malcobcan.sk/sub/horazvir/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off