Archive for the
‘Pútnici’ Category

Prišiel na Horu Zvir, či by sme mohli spolu urobiť rozhovor do časopisu, ktorý vychádza v maďarčine. Po zodpovedaní na jeho otázky,  som bol zvedavý aj ja na jeho príbeh príchodu na Horu Zvir. Je jeden z mála tých, ktorí prisľúbili a naozaj splnili sľub a napísali svoje osobné svedectvo ,či skúsenosti s Horou Zvir, […]

Chvála Kristu a Márii! „Ježiš sa zastavil na brehu jazera!“ Rovnako ako pred viac ako dvoma tisícročiami, aj dnes sa Pán Ježiš zastavuje na brehu ľudských sŕdc a hľadá tých, ktorí by dokázali zanechať svoje loďky a siete plné rýb a ktorí by darovali svoje schopnosti, túžby, bohatstvo a lásku do služby Bohu a ľuďom. […]

Pochádzam z učiteľskej rodiny, kde bola účasť na náboženskom živote samozrejmá a dostalo sa nám aj určitého náboženského vzdelania. Aspoň takého, že o existencii Boha som niky nepochybovala,  i keď rozhodujúci bol osobný postoj a svedectvo rodičov, ktoré si vyžadovali nemálo osobnej statočnosti a pevnosti charakteru vzhľadom na spoločenské postavenie a dobu v ktorej žili. Vzdelávanie v oblasti náboženstva a praktizovanie náboženského života sa […]

Na prvú výročnú nedeľu 9.augusta 2009 sme boli svedkami nevšedného príbehu priamo na Hore Zvir. Pracovník  Ústavu pamäti národa v Bratislave Mgr. Patrik Dubovský povedal svedectvo o uzdravení svojej dcérky Niny: Našej dcérke Nine Kristíne Dubovskej /nar.26.júla 2004/ diagnostikovali v decembri 2007 ako tri a pol ročnej problémy s prietokom krvi v srdci. V januári 2008 jej objavili v Detskom kardiocentre  v Bratislave dierku […]

0
0
image
http://horazvir.malcobcan.sk/wp-content/themes/hazel/
http://horazvir.malcobcan.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/nfsmnt/hosting2_2/1/5/151c1bb3-01bd-4e3e-936f-12e1d0ad2def/malcobcan.sk/sub/horazvir/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
on
off