Kontakt

Informačné centrum, Správcovia, Rektori, Farnosť Litmanová

HomeKontakt

+421 903 982 828

Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získania bližších informácií využite služby Informačného centra.

Správcovia a Rektori

Duchovný správca hory Zvir
e-mail: urvinitka@gmail.com
tel.: + 421/911 718 658

Rektor Kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky – hora Zvir,
výpomocný duchovný farnosti Litmanová
e-mail: kijovsky@grkatpo.sk
tel.: + 421/904 738 510

Správca farnosti Litmanová
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421/52/436 7105 alebo + 421/911 912 643

Gréckokatolícka cirkev, farnosť
Litmanová č. 10
065 31 Litmanová

Číslo účtu: 5031407797/0900

CLEAN MULTI CONCEPT WP THEME

A Beautiful modern design, with a powerful framework behind!
image
http://horazvir.malcobcan.sk/wp-content/themes/hazel/
http://horazvir.malcobcan.sk/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/nfsmnt/hosting2_2/1/5/151c1bb3-01bd-4e3e-936f-12e1d0ad2def/malcobcan.sk/sub/horazvir/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
no
off
on
off