Malá púť

November 1, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na novembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3.11.2019. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bude o. Jozef Voskár. 

Post by Lukas Revilak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *