Štvrté vydanie Litmanovských Zvestí

Vážení návštevníci, pripravili sme pre Vás dalšie číslo Litmanovských zvestí. 
Z jeho obsahu vyberáme:

Modlitbové stretnutie – Ježiš uzdravuje

Prvá májová nedeľa na Hore Zvire – fotografie zo slávnosti a homília o. Rastislava Janička

Posvätenie nového liturgického rúcha pre Horu Zvir

Post by Lukas Revilak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *